1. zastavení – Ježíš v zahradě Getsemanské

2. zastavení – Ježíš, zrazený Jidášem, je zatčen

4. zastavení – Ježíš je zapřen Petrem

5. zastavení – Ježíš je souzen Pilátem

8. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nést jeho kříž

13. zastavení – Ježíš umírá na kříži

Více...

Back to Top