promo kurzů MOOC

MOOC kurzy (Massive Open Online Course) ukazují, co dělá konkrétní sociální pracovník v praxi, jak jeho práce vypadá, jaké jsou nároky na jeho znalosti a dovednosti.
Zpracované jsou tyto oblasti:
• Makroúroveň v sociální práci
• Sociální pracovník a práce s ohroženými rodinami
• Sociální pracovník ve vyloučených lokalitách
• Sociální pracovník v sociálním bydlení
• Sociální pracovník a oblast dluhové problematiky
• Sociální podnikání a role sociálního pracovníka v sociálním podniku
• Sociální práce ve zdravotnictví
• Sociální pracovník s dětmi a mládeží
• Management v sociální práci
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Kurzy tvoří videopřednášky, odkazy na zajímavé články, publikace, výzkumy. Nechybí ani úkoly, cvičení nebo diskuse, ve kterých můžete dané téma reflektovat nebo sdílet své postřehy či názor s ostatními. Praktický rozměr tématu je podpořen rozhovory s reálnými sociálními pracovníky, kteří v dané oblasti působí. Za splnění všech úkolů získáváte certifikát o absolvování kurzu.

rozhovory s autory kurzů

Doposud můj největší projekt, na kterém jsem pracoval. Věnoval jsem mu prakticky celý rok 2020. Natáčení zahrnovalo desítky hodin natáčení v provizorním studiu, ježdění na různá místa spojená s výkonem práce jednotlivých pracovníků, obrovské množství práce na postprodukci (střih, zvuk, animace) a mnoho diskuzí o tom, co by jak mělo či nemělo vypadat.
Následující video ukazuje, že jsem se při natáčení opravdu nenudili.

při natáčení jsme se nenudili

Snad si kurzy najdou své zájemce nejen o sociální práci, kterou naše společnost nutně potřebuje.

Více...

Back to Top