Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.
Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku,
nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu, ať se nedopustím svévolnosti s muži, kteří pášou ničemnosti;
jejich vlídnosti okoušet nechci.
- Žalm 141 

May my prayer be set before you like incense; may the lifting up of my hands be like the evening sacrifice.
Set a guard over my mouth, Lord; keep watch over the door of my lips.
Do not let my heart be drawn to what is evil so that I take part in wicked deeds along with those who are evildoers;
do not let me eat their delicacies.
- Psalm 141

kamera, střih: Tobiáš Kučera
music: Pavel Chesnokov
interpret: Kammerkoor Raduga

Více...

Back to Top