Krátký dokument shrnující tvorbu mého otce, olomouckého fotografa Oldřicha Kučery, který se od roku 1975 věnuje dokumentární fotografii. Jeho archiv negativů obsahuje okolo 10 000 políček v nezvětšené podobě. Podobný počet čítá skříň diapozitivů.
Nyní hledá příležitosti i finanční prostředky pro jejich digitalizaci a pořádání výstav, které by odhalily kousek historie skrze hledáček jeho fotoaparátu. Mimo jiné se věnoval dokumentaci undergroundu pozdních 70. a 80. let, hippies pěších poutí v Polsku a každodenní dokumentaci běžného života kolem sebe.
Budeme rádi za kontakty na osoby, které by měly zájem jakkoli podpořit digitalizaci, ať už místem pro výstavu či finančně, např. skrze grant či dotaci. V současné chvíli se digitalizací zabýváme ve volném čase. Její proces je velmi časově náročný a možnost věnovat se této činnosti na "plný úvazek" by mnohonásobně urychlilo proces.
Číslo účtu pro finanční dary k tomuto účelu je: 202158674/0300 Předem děkujeme za jakýkoli dar.

Více...

Back to Top