CZ / EN
Racionální propaganda využívá logiku a fakta. Vybírána jsou ovšem tak, aby podporovala toho, kdo přesvědčuje. Nevyhovující fakta jsou zamlčována, ignorována. Centralizované komunikační platformy tak slouží jako hlásné trouby ve prospěch zisku lobbistických skupin.
S rostoucím konzumem mediálního obsahu snadno podléháme iluzi, že svět kolem nás je přesně takový, jak nám ho virtuální zdroj prezentuje. Pokud informace pochází z důvěryhodného, respektovaného či prestižního zdroje, ať se jedná o člověka či typ média, pak šance, že se publikum nechá přesvědčit, velmi stoupá. Opomíjíme ale důležitý fakt, že primárním účelem médií není strohá informovanost. Nabízí senzaci, která má vyvolat emoce a udržet nás tak u zdroje co nejdéle. Ideálně tak, abychom se k němu vraceli co nejčastěji.
Propaganda obratně využívá obrazy, symboly či slogany, aby hrála na emoce a předsudky svých příjemců. Jde o specifický typ komunikace, jehož cílem je předat příjemcům určitý názor či úhel pohledu a to takovým způsobem, aby předaný názor či myšlenku publikum dobrovolně přijalo za své.
Pokud je společnost krmena strachem, ohroženou bezpečností, ekonomickou nejistotou, globálními katastrofickými scénáři a podobně, je velmi náchylná k tomu, aby se propagandě podvolila. Efektivní jsou zejména obavy o bezpečnost a strach o zdraví, kterým se omlouvá omezování svobod člověka, segregace a diskriminace, dohled nad společností a regulace volného trhu.
Nenechme se manipulovat senzacemi abychom neztratili schopnost konfrontace přijatých informací s každodenní realitou.
Pro stažení plakátů v tiskovém rozlišení mě prosím kontaktujte na poster@tobiaskucera.art

Více...

Back to Top